Brede Tafel 30 september 2017

Op zaterdag 30 september 2017 was er weer een Brede Tafel bij Noflik in Easterein. Het bestuur mocht zich verheugen in een mooie opkomst. Aanwezig waren: Jan Galama (Burgwerd, i3700), Gradus Galema (Tuk, i594), Nan Galema (Stein, i5059), Tineke Galama (Sneek, i3635), Maikel Galama (Workum, i3642), Ida Jorna-Galema (Leeuwarden, i505), Haye Galama (Breukelen, i3737), Albert Jan Nossent (Hattem, i123), Frans Boersma (Drachten, i539), Gerard Galema (Utrecht, i611), Famke Galema (Lisse, i5024), Ivo Galama (Den Bosch, 3358), Jan S. Zeinstra (Leeuwarden, i3718), Vrony Dijkstra (i5861) en Jan Rein Galama (Reduzum, i2712). Zestien donateurs hadden zich afgemeld.

De bijeenkomst werd afgetrapt met een verslag van wat er in de bestuursvergadering, die vooraf ging aan de Brede Tafel, behandeld was. Daarbij waren ook een aantal onderwerpen die aan de Brede Tafel werden voorgelegd: de ontwikkelingen rond de boekencollectie van de Stichting en de voorbereiding van een donateursdag in 2018. Verder werd er aandacht geschonken aan de digitale stamboom en pastoor Jan Galama van 's-Heerenberg.

 Over de boekencollectie werd meegedeeld dat de Stichting Bolsward Historie deze graag in bruikleen wil nemen. Deze Stichting heeft reeds een geboortelepel in bruikleen. Op termijn komt dit allemaal in het archief- en documentatiecentrum van het nieuwe stadhuis van Bolsward terecht, en is dan toegankelijk voor het publiek. Voor het bruikleen wordt een overeenkomst afgesloten.

De deelnemers aan de Brede Tafel werden opgeroepen de gegevens van hun eigen familie in de digitale stamboom te controleren, en waar nodig te corrigeren en aan te vullen. Een voorstel om officiƫle geboorte-, trouw- en overlijdensakten in de stamboom op te nemen werd niet overgenomen, omdat dit materiaal op allerlei wijzes al beschikbaar is (zoals op AlleFriezen.nl). Jan S. Zeinstra meldde dat hij een grote hoeveelheid bidprentjes had. Deze zullen achtereenvolgens door Frans Boersma en Maikel Galama worden uitgezocht; het restant gaat naar Bolsward Historie.

De Brede Tafel gaf diverse suggesties voor het invullen van een donateursdag in 2018. Het voorstel van het bestuur om dit in september in Bolsward te doen viel in goede aarde. Dat gold ook voor de suggestie om in het programma een stadswandeling, rondleiding en een fiets- of boottocht op te nemen. Op voorstel van de Brede Tafel zal daarbij een koppeling met KH2018 worden gemaakt. Een kleine werkgroep zal beginnen met de voorbereiding van deze donateursdag. Zodra een datum is vastgesteld zal dit via diverse kanalen bekend worden gemaakt.

Ida Jorna-Galema vestigde de aandacht op de grote belangstelling en waardering die er nog steeds bestaat voor pastoor Jan Galama, die in de Tweede Wereldoorlog in Dachau is omgekomen. Een aantal aanwezigen aan de Brede Tafel was ook aanwezig geweest bij herdenking en ingebruikneming van een nieuwe kapel in s-Heerenberg deze zomer.

De volgende Brede Tafel is op 14 april 2018, wederom bij Noflik te Easterein.