Donateursdag 2018

Na vier jaar was het eindelijk zover: de Stichting "Galema's en Galama's door de eeuwen heen" organiseerde een donateursdag. Deze werd gehouden op zaterdag 29 september 2018. Er hadden zich iets meer dan 50 donateurs aangemeld.

De dag begon vanaf 10.30 uur met de ontvangst in de Muziekboerderij van Rein en Lysbeth Galama in Bolsward. Onder het genot van een kop koffie en een stuk oranjekoek begroetten de deelnemers elkaar.

Daar stond ook een Amerikaanse schoolbus klaar, die het gezelschap naar de diverse locaties vervoerde. De eerste locatie was het nieuwe Afsluitdijk Wadden Center bij Kornwerderzand. De meesten maakten gebruik van rondleiding door een gids, die aan de hand van de expositie in het centrum de strijd tegen het water van Waddenzee en Zuiderzee/IJsselmeer in verleden, heden en toekomst toonde. Aan het eind van de rondleiding werd in het restaurant van het Afsluitdijk Wadden Center geluncht.

Daarna ging het gezelschap naar Nijhuzum, waar een hartelijke ontvangst wachtte op de boerderij van Iwan Galema. Deze boerderij is al 5 generaties in dezelfde familie, en iedere generatie heeft zijn eigen stempel op het bedrijf gezet. Iwan en zijn vader Theo vertelden hierover, en er was voldoende tijd om de boerderij te bezichtigen en vragen te stellen. Na afloop stond hier koffie en cake klaar.

Tenslotte ging de reis naar Café De Harmonie in Parrega, waar de dag gezellig werd afgesloten met een hapje en een drankje. Daar werd vastgesteld dat deze donateursdag een geslaagde dag was geweest.
Rond 18.00 uur weer iedereen weer teruggebracht naar de Muziekboerderij in Bolsward.