Igo Galama (┬▒ 886).

Het geslacht Galama was zeer oud en beroemd in Friesland. Reeds in de negende eeuw komen er personen van voor. Igo Galama wordt genoemd de vijfde Potestaat van Friesland. Hij was een ervaren krijgsman en bezette de geheele Friesche kust met wachten, zoowel om een wakend oog te houden op het inbreken der dijken, als op de invallen der Noormannen. Hij is na eene kortstondige regering in 886 overleden.
(Zie Winsemius Chron. van Vriesl bl. 114; Tegenw. Staat van Friesl D. I. bl. 275;Arend Algem. Geschied. des Vaderl D. I. bl. 414; Eekhoff Geschied. van Friesl bl. 490)